Skip to main content

Vesti Novosti Aktuelnosti

Šta kažu zakoni - koje se životinje smeju čuvati u stanu?

  • Admin

Kod nas je postalo uobičajeno da skoro svaka porodica ima bar jednog kućnog ljubimca, a uglavnom su to psi i mačke, ali nije retkost da roditelji mališanima kupuju ili nabavljaju neke druge ljubimce.r.

Postoje međutim i neki kućni ljubimci kojima to ime baš i ne pristaje, ali njihovi vlasnici se ne bi usaglasili sa tim, ali zakoni su definisali koje to životinje smemo da čuvamo u stanu,, a za koje to nije preporučljivo i čak i kažnjivo.

Da li poštujemo zakon?

Kada je napolju lepo vreme možemo da vidimo veliki broj ljudi koji sa svojim ljubimcima idu u šetnju i uživaju na svežem vazduhu, a ima i onih koji negoduju zato što u njihovom kraju ili stambenoj jedinici ima dosta pasa i mačaka.

Tačno je da su psi i mačke najčešći izbor za kućne ljubimce, ali ima i drugih životinjskih vrsta koje možemo da vidimo kako žive u stanovima sa svojim vlasnicima, a da li se poštuje zakon kada su u pitanju ove životinje?

Odgovor na ovo pitanje je dosta kompleksan, zato što ne postoje precizni podaci koliko se tačno vlasnika kućnih ljubimaca pridržava svih propisa o držanju ljubimaca, ali evidentno je da postoje velika odstupanja kada se govori o egzotičnim vrstama.

Gde mogu da se drže kućni ljubimci?

Prema najvažnijim segmentima Odluke grada Beograda o držanju kućnih ljubimaca postoje jasni propisi koje životinje se smatraju kućnim ljubimcima. U smislu ove odluke, kućni ljubimci su psi i mačke koji žive sa čovekom od davnina, a držanje egzotičnih i divljih životinja u stambenim jedinicama regulisano je zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

 

Psi i mačke mogu da se drže u stanu, stambenoj zgradi ili porodičnoj kući. Ova odredba propisuje da je strogo zabranjeno ostavljati pse i mačke bez nadzora vlasnika na terasi ili balkonu koji pripada stanu. Ako pogledamo nove stambene zgrade koje prave građevinske firme Srbija i region imaju dobre preduslove za držanje kućnih ljubimaca.

Postoji stavka po kojoj je moguće držati pse i mačke u zajedničkim prostorijama stambene zgrade kao što su perionica, prostorija za sušenje rublja, zatim prostorija za rad organa upravljanja zgradom i prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade.

Da bi ovo bilo moguće, potrebno je da bude pribavljena saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Psi i mačke mogu da se uvode u lift stambene zgrade ukoliko je on prazan. Prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora da bude na povocu i pod neposrednom kontrolom vlasnika.

Životinje koje za zabranjeno držati u stanu

Prema zakonu, rasa pitbul terijera je zabranjena na teritoriji Beograda i psi koji pripadaju toj rasi ne bi smeli da se drže ni kreću u gradu. Kazna za vlasnike ovih pasa su do pola miliona dinara, a to nije jedina rasa koja je zabranjena.

Ostale rase koje se smatraju opasnim kao što su bul terijer, staford, zatim američki terijer i mini bul moraju da se čuvaju prema pravilima koja su napravljena po ugledu na evropske zemlje i njih smeju da čuvaju samo punoletne osobe, a obavezno je da psi imaju povodac i korpu.

Za životinje poput morskih prasića, miševa, pacova, kuna, zečeva, majmuna, divljih mačaka i brojnih vrsta zmija nije prirodno da žive sa čovekom u stanu, ali nije ni neobično da ljudi biraju da žive u istom prostoru baš sa ovim životinjama.

Prema pravnim odredbama, držanje i reprodukcija divljih i egzotičnih vrsta kao kućnih ljubimaca može da se obavlja samo na osnovu rešenja o odobrenju držanja i reprodukcije divljih i egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca koje donosi ministar.

Šta je potrebno ako želite da imate egzotične vrste kao ljubimce?

Kao što znamo, na ulicama i u stanovima najčešće viđamo pse i mačke kao kućne ljubimce, ali svesni smo da to nisu jedine životinje koje čovek želi da kao kućne ljubimce ima u svom okruženju i zbog toga je ovu oblast bilo neophodno regulisati.

Kada su  u pitanju egzotične životinje, njima mora da bude obezbeđen prostor koji zadovoljava njihove potrebe u pogledu kretanja i fizičke aktivnosti, kontakt sa životinjama iste vrste, odgovarajući klimatski uslovi kao i drugi uslovi koji odgovaraju rasi, polu, starosti i zdravstvenom stanju životinja.

Divlje i egzotične vrste životinja je interesantno upoznati, ali treba da se zapitamo koliko je njima prijatno da žive u skučenom prostoru kao što su stanovi i kuće. Sećate se i da je Rosu iz serije “Prijatelji” bilo teško da se rastane sa majmunom Marselom koji je živeo sa njim, ali je Marselu svakako bilo bolje u prirodnom okruženju nego u stanu.